Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ვიზები

საკონსულო განყოფილება

განმარტება სავიზო განაცხადის შემომტანთა მომსახურების შესახებ

 

მოგესალმებით ვიზის მსურველებო!

მრავალი სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მსგავსად საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ში გასამგზავრებლად ესაჭიროებათ ვიზა. არასაიმიგრაციო ვიზები განკუთვნილია აშშ-ს ფარგლებს გარეთ მუდმივი მაცხოვრებლებისთვის, რომელთაც სურთ აშშ-ში დროებით გამგზავრება ტურისტული, სამკურნალო, საქმიანი, დროებითი სამუშაოს, ან სასწავლო მიზნით.

აშშ-ს კანონმდებლობის მიხედვით არასაიმიგრაციო ვიზის ყველა მსურველმა უნდა დაასაბუთოს, რომ არ აპირებს აშშ-ში იმიგრაციას. აშშ-ს საელჩოებში და საკონსულო განყოფილებებში საკონსულო ოფიცრები თითოეული საქმის განხილვის შედეგად იღებენ გადაწყვეტილებას აკმაყოფილებს თუ არა ვიზის მსურველი ვიზის მისაღებ მოთხოვნებს.

ცალკეული საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ერთი და იმავე ვიზის კატეგორიაზე განაცხადის შემოტანისას ვიზის მსურველებს განსხვავებულ კითხვებზე უწევთ პასუხის გაცემა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თბილისში მოქმედ აშშ-ს საკონსულოში საბუთების წარდგენა არა არის სავალდებულო, არასაიმიგარციო სავიზო საქმეთა უმრავლეს შემთხვევებში (დამხმარე საბუთების წარდგენა მოეთხოვებათ სტუდენტებს, გაცვლითი პროგრამის მონაწილეებს და სამკურნალოდ წამსვლელებს). აქედან გამომდინარე, საკონსულოს ოფიცერი როგორც წესი არ გადახედავს ხოლმე საბუთებს. საკონსულოს ოფიცერმა შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაციის, ან საბუთების წარდგენა მოითხოვოს ცალკეული ვიზის მსურველის მდგომარეობის შეფასებიდან გამომდინარე. ჩვენს ვებ-გვერდზე მოცემულია საჭირო ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზის კატეგორიების და სავიზო განაცხადის შეტანის წესების თაობაზე.

აშშ საელჩოს განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამერიკის ვიზის მოქმედების ვადის გაზრდის შესახებ (PDF 53KB)

საიმიგრაციო ვიზის მიღების უფლება აქვთ განსაზღვრული კატეგორიის პირებს. გარკვეული კატეგორიის ვიზის მსურველებს შეუძლიათ თვითონ შეიტანონ განაცხადი ვიზაზე, ხოლო ყველა დანარჩენზე ვრცელდება წესი, რომლის მიხედვითაც ვიზის მსურველის სახელზე განაცხადის შეტანა უნდა მოხდეს ამ უკანასკნელის ნათესავის, ან პოტენციური დამსაქმებლის მიერ. ვიზის კატეგორიების და სავიზო განაცხადის შეტანის წესების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ესტუმროთ ჩვენს ვებ-გვერდს.

არასაიმიგრაციო ვიზები (დროებითი ვიზები - ტურისტული, საქმიანი, სტუდენტური და ა.შ.)

საიმიგრაციო ვიზები (მუდმივი ვიზები აშშ-ში ცხოვრების მიზნით)

საკონსულო განყოფილების მისამართი:
ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა #11
თბილისი 0131

შეტყობინება: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ დაგვიანებით გამოცხადდებით დანიშნულ გასაუბრებაზე, გარანტირებული არ არის, რომ იმ დღეს თქვენ გასაუბერბას გაივლით. თუ თქვენ გამოცხადდებით ერთი საათის დაგვიანებით თქვენ მოგიწევთ ხელახლა დანიშნოთ გასაუბრება გასაუბრების დანიშვნის სისტემის საშუალებით. გთხოვთ გამოცხადდეთ დანიშნულ გასაუბრებამდე 15 წუთით ადრე. იმ განმცხადებლებისთვის, რომლებიც თავის დროზე გამოცხადდებიან გასაუბრებაზე, არასაიმიგრაციო ვიზის გასაუბრების საშუელო დრო 2-დან 3 საათამდეა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ეს დრო უფრო მცირეა. დაგვიანებით გამოცხადება გაზრდის თქვენი ლოდინის დროს, ვინაიდან თქვენ მოუმზადებელი მობრძანდით თქვენს გასაუბრებაზე. გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე მოცემულ ინფორმაციას, რათა სათანადოდ მომზადებული მობრძანდეთ გასაუბრებაზე.

 

მისამართი

  • ჯორჯ ბალანჩინის #11
    0131 თბილისი, საქართველო

შეტყობინება

Adobe Reader

  • Adobe Acrobat Reader ამ გვერდზე ყველა ჩამოსატვირთი დოკუმენტები მოცემულია PDF ფორმატში. PDFს  ანახავად თქვენ უნდა ჩამოტვირთოთ Adobe Acrobat Reader